مهندسی نرم افزار پیشرفته / Advanced Software Engineering

بازدید: 2311
کمانک  منابع درس .|. اسلایدها .|. یادداشت ها .|. آزمون ها .|. برای مدرسین .|. خرید کتاب  کمانک

مهندسی نرم افزاربا گرایش رو به تزاید همکاران به استفاده از کتاب به سوی تولید بهتر نرم‌ افزار: اصول مهندسی نرم‌ افزار و با کمیاب شدن نسخه‌‌ چاپی، تصمیم گرفتم همان محتوا را به صورت الکترونیکی ارائه کنم. خوشبختانه این کار انجام و از طریق سایت www.sadighim.ir عرضه شد. اما به دلیل درخواست برای نسخه چاپی، آن را با اصلاحاتی (نه آن‌ گونه که دلم می‌خواست)، این بار از طریق نشر مُمِد،  ارائه کردم. 

خوشبختانه در طول زمان، از طریق سایت http://sadighim.ir/sebook مطالب حمایتی خوبی برای کتاب، تهیه شده است (جدول زیر). استفاده از آنها را قویا توصیه می‌کنم.

در اینجا لازم می‌دانم از حمایت همکاران و دانشجویانی که این کتاب را در کلاس‌ها و فعالیت‌های خود به کار برده یا می‌برند و از کسانی که با نظرات اصلاحی و تکمیلی خود، مرا بهره مند کرده و می‌کنند، قدردانی کنم. همچنین از آقای مهندس علی شفیعی علویجه، که برای رسم شکل‌ها، حروف چینی، صفحه بندی و ارائه‌ الکترونیکی کتاب،  زحمات زیادی کشیده است، تشکر می‌کنم.

در نسخه‌ الکترونیکی این کتاب، با کلیک روي پیوندهای آبی‌رنگ می‌توانید در داخل کتاب حرکت کنید. پیوندهای قرمز رنگ هم شما را به مراجع مورد نظر در وب می‌رساند. پیوندهای بازگشت برای حرکت سریع بین بخش‌های کتاب است.

مطالب حمایتی کتاب

عنوان آدرس محتوا
سایت کتاب http://sadighim.ir/sebook/  سایت کتاب
برای مدرسین http://sadighim.ir/personal/index.php/se-teacher سر نخ دسترسی به اسلایدهای درس، یادداشت‌های کلاس، نمونه سؤال و همچنین طرح درس مصوب؛ به تفکیک برای هریک از دروس مهندسی نرم‌ افزار.
کتاب تصویری   شکل‌های کتاب، با قابلیت حرکت سریع بین شکل‌ها.
مقابله با کتاب Pressman http://sadighim.ir/personal/index.php/se-teacher1 بیان اینکه هریک از فصل‌های کتاب  Pressman (ترجمه مهندس جعفر نژاد) در کجای کتاب به سوی تولید بهتر نرم‌ افزار است.
مهندسی نرم‌ افزار در وب   فهرستی از پیوندها به منابع مهندسی نرم‌ افزار در وب.
لینک‌های داخلی   فهرستی از پیوندها به سایت‌های ایرانیِ مرتبط با مهندسی نرم‌ افزار.
برنامه‌ های مصوب http://sadighim.ir/personal/index.php/se-ref حاوی اکثر برنامه‌ های مصوب دروس مختلف مهندسی نرم‌ افزار، برای دانشگاه‌های دولتی، آزاد و علمی-کاربردی.
کتاب طراحی شیء گرا http://sadighim.ir/personal/index.php/publishing/translations/109-translation3 دسترسی به متن ترجمه من از کتاب پروفسور  Booch که از بانیان مدل شیء است.
نقشه خوانی UML http://sadighim.ir/books/uml  برای دسترسی به بخشی از کتابی صوتی- تصویری که با هدف کمک به خواندن و درک بهتر نمودارهای UML  در دست تهیه دارم.