سیستم عامل پیشرفته / Advanced Operating System

بازدید: 1792
کمانک  منابع درس .|. اسلایدها .|. یادداشت ها .|. آزمون ها  کمانک

اهداف درس:

 • To know related concepts
 • To know the role of data structures in IT projects
 • To know usual data structures and their applications
 • To know usual operations on data structures
 • Try to provide insight for selection and design of correct data structures

فهرست مطالب

 1. Distributed systems
 2. Transparency
 3. Network OS/ Distributed OD / Middleware
 4. Message passing
 5. Remote procedure call
 6. Synchronization
 7. Clock synchronization
 8. Mutual exclusion
 9. Dead lock
 10. Selection algorithm
 11. Naming
 12. Distributed shared memory
 13. Mobile Operating System
 14. Web Operating System