یادداشتهای درس مهندسی نرم افزار پیشرفته / Notes

بازدید: 1311
 

منابع درس مهندسی نرم افزار پیشرفته/ Resources

بازدید: 1284

Software Engineering: A Practitioner’s Approach

Software Engineering: A Practitioner’s Approach

By: Roger S Pressman

McGraw Hill

2015

http://highered.mheducation.com/sites/0078022126/information_center_view0/index.html

 

به سوي توليد بهتر نرم‌افزار: اصول مهندسي نرم‌افزار

به سوي توليد بهتر نرم‌افزار: اصول مهندسي نرم‌افزار

نوشته: دکتر محسن صدیقی مشکنانی

نشر: مُمِد www.momedpub.ir 

1393

http://sadighim.ir/sebook 

 

 

منابع تکمیلی درس مهندسی نرم افزار پیشرفته

Web Engineering: A Practitioner S Approach

Web Engineering: A Practitioner S Approach

By: Roger Pressman, David Lowe

McGraw-Hill

2009

 

منابع مفید دیگر

 

اسلایدهای درس مهندسی نرم افزار پیشرفته/ Slides

بازدید: 1340

 

راهنمای دانلود فایلها

  • فایلها از نوع rar هستند و پسورد آنها www.sadighim.ir می باشد.