منابع درس سیستم عامل توزیعی/ Resources

بازدید: 1251

Distributed Operating Systems: Concepts and Design

 Distributed Operating Systems: Concepts and Design

By: Pradeep K. Sinha

Wiley-IEEE Press

2009