آزمون های درس وب معنایی

بازدید: 1324
 

منابع درس وب معنایی/ Resources

بازدید: 1362

The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web Services, and Knowledge Management

The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web Services, and Knowledge Management

By: Michael C. Daconta, Leo J. Obrst, Kevin T. Smith

Wiley

2003

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471432571.html

 

Semantic Web Technologies: Trends and Research in Ontology-based Systems

Semantic Web Technologies: Trends and Research in Ontology-based Systems

By: John Davies (Editor), Rudi Studer (Co-Editor), Paul Warren (Co-Editor)

Wiley

2006

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470025964.html

 

منابع تکمیلی درس وب معنایی 

      Thinking on the Web: Berners-Lee, Gödel and Turing

Thinking on the Web: Berners-Lee, Gödel and Turing

By: H. Peter Alesso, Craig F. Smith

Wiley

2009

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471768669.html

 

اسلایدهای درس وب معنایی/ Slides

بازدید: 1586

راهنمای دانلود فایلها

  • فایلها از نوع rar هستند و پسورد آنها www.sadighim.ir می باشد.