سیستم عامل / Operating Systems

بازدید: 1927
کمانک  منابع درس .|. آزمون ها .|. پیوندها .|. تجربه تدریس کمانک

سرفصل‌هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري:

 • تعريف سيستم عامل و وظايف اساسي آن به عنوان ماشين مجازي و مدير منابع
 • انواع منابع
 • تاريخچه مختصر سيستم ‌هاي عامل
 • طبقه بندي انواع سيستم‌ هاي عامل
 • سيستم عامل از ديد كاربر
 • مفهوم پردازه (فرايند)، كار، وظيفه
 • انواع كار
 • مدل پردازه
 • مكانيزم وقفه
 • برنامه سازي و كنترل عمليات ورودي/ خروجي
 • همروندی عمليات ورودي/ خروجي و عمليات پردازشي
 • بررسي بافرينگ
 • محيط‌هاي چند برنامه اي
 • سيستم‌ هاي عامل اشتراك زماني و محاوره اي
 • مديريت پردازنده
 • زمان‌ بندي كارها و فرايندها
 • الگوريتم ‌هاي مختلف زمان‌بندي در محيط‌هاي تك پردازه اي
 • هماهنگ سازي فرايندها در استفاده از منابع
 • مديريت حافظه
 • حافظه مجازي و مديريت آن
 • مديريت دستگاه ‌هاي ورودي/ خروجي
 • مديريت پرونده ها
 • مسئله بن بست و راه‌ هاي مواجهه با آن
 • امنيت و حفاظت در سيستم‌ هاي عامل
 • سيستم‌ هاي عامل شبكه و توزيع شده