پیوندهای مفید برای درس سیستم عامل

بازدید: 1093
 • مركز منابع سيستم عامل (The Operating System Resource Center):
  • مجموعه مفيدي از مستندات و مقالات روي طيف وسيعي از موضوعات سيستم عامل.
  • http://www.nondot.org/sabre/os/articles
 • بررسي سيستم‌هاي عامل (Review of Operating Systems):
  • بررسي جامعي از سيستم‌هاي عامل تجاري، مجاني، تحقيقاتي و كوچك ذوقي.
  • http://tunes.org/review/oses.html
 • مقايسه فني سيستم عامل (Operating System Technical Comparison):
  • حاوي اطلاعات قابل ملاحظه‌اي از انواع سيستم‌هاي عامل.
  • http://www.osdata.com/
 • گروه علاقمندان به سيستم عامل از انجمن ACM ا (ACM Special Interest Group on Operating Systems):
  • حاوي انتشارات و كنفرانس‌هاي SIGOPS
  • http://www.sigops.org/
 • كميته فني سيستم عامل و محيط‌هاي كاربرد از انجمن IEEE ا (IEEE Technical Committee on Operating System and Application Environments):
  • شامل خبرنامه برخط و پيوند به ايستگاه‌هاي مرتبط
  • http://www.tcos.org/
 • سؤالات متواتر از Comp.os.research :
  • حاوي سؤالات متواتر متعدد و ارزشمند روي موضوعات مختلف طراحي سيستم عامل
  • http://www.faqs.org/faqs/by-newsgroup/comp/comp.os.research.html
 • UNIX Guru Universe :
  • منبع ممتازي از اطلاعات Unix
  • http://www.ugu.com/sui/ugu/warp.ugu
 • پروژه مستندسازي Linux ا (Linux Documentation Project)
  • http://tldp.org/
 • ايستگاه Linux در IBM
  • http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa286540.aspx
 • Windows Development
  • http://www-03.ibm.com/linux/
 

منابع درس سیستم عامل/ Resources

بازدید: 1244

سيستم‌ هاي عامل

سيستم ‌هاي عامل

نوشته: ويليام استالينگز

مترجمين: دكتر محسن صديقي مشكناني، دکتر حسین پدرام

نشر: شیخ بهایی

1393

http://www.sadighim.ir/books/os